cv-ketel vervangen in appartement. H&S Service

Oude cv-ketel vervangen in een appartement? Alle regels op een rijtje

Ben je de syndicus van een appartementsgebouw?

Staat er in dat gebouw een oude(re) cv-ketel met een gemeenschappelijke schoorsteen of rookgasafvoerkanaal?

Dan moet je rekening houden met de nieuwe ecodesign-eisen voor het vervangen van verwarmingsketels en schouwen die vanaf september 2018 nog strenger worden.

We wijzen je graag de weg.

Eisen voor nieuwe verwarmingstoestellen

Sinds 2015 is de Europese ecodesign-verordening van kracht die de minimumvereisten voor nieuwe verwarmingstoestellen verhoogde. In september 2018 worden de regels opnieuw strenger voor nieuwe verwarmingstoestellen. Enkel energie-efficiënte exemplaren zijn nog toegelaten.

Voor een eengezinswoning is de omschakeling naar een hoogrendementsketel, of andere milieuvriendelijke technologie zoals warmtepomp of zonneboiler een technisch makkelijke omschakeling.

Specifieke regels voor cv-ketels in appartementen

Voor appartementen in mede-eigendom is de situatie complexer dan voor individuele woningen.

Allereerst beseffen veel mede-eigenaars niet dat ze niet zomaar eigenhandig een nieuwe cv-ketel mogen installeren als die op het gemeenschappelijke rookkanaal aangesloten moet worden. Ze hebben toestemming nodig van drie vierde meerderheid op de algemene vergadering.

Bovendien worden veel appartementen verwarmd met zogenaamde ‘B1-ketels’ die niet voldoen aan de strengere ecodesign-eisen. Zij zullen in de toekomst dan ook niet langer of veel minder geproduceerd worden.

Ben je verplicht een B1-ketel te vervangen?

Zolang de B1-ketel niet defect is, mag de oude cv-ketel in gebruik blijven, op voorwaarde dat de installatie in Vlaanderen ook voldoet aan de verplichtingen voor keuring en onderhoud van de verwarmingsinstallatie.

Wat als de B1-ketel defect is?

De wetgeving voorziet een uitzondering voor atmosferische ketels van het type B1. Zij mogen nog op de markt gebracht worden met een minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie van 75%. Ze mogen echter enkel geïnstalleerd worden in bestaande gebouwen met een gemeenschappelijke schouw waar een condenserende ketel technisch onmogelijk is. Vervanging van dit type ketel in een slaapkamer, badkamer, doucheruimte of wc is daarentegen niet toegelaten.

Wat kan je het beste doen als syndicus met een oude cv-ketel in je appartementen?

Een defecte B1-ketel is volgens ons een uitgelezen kans voor de professionele syndicus om advies in te winnen van een verwarmingsexpert over het omschakelen van het hele gebouw op een energievriendelijke cv-ketel. Toegegeven, de omschakeling vergt een investering van iedereen, maar energiezuinig verwarmen heeft vele lange termijn voordelen. Een studie kan bijvoorbeeld de terugverdientijd van de ingreep laten zien en ook bekijken welke speciale leningen of subsidies beschikbaar zijn. Een verwarmingsexpert zoals H&S Service kan je hierin begeleiden.

De ideale oplossing is dat alle B1-ketels gelijktijdig vervangen worden. Dit vereist een investering en – afhankelijk van de situatie – uitgebreide werken aan de schouw.

Er bestaan ook een aantal tussenoplossingen als de gemeenschappelijke koker in goede staat is en voldoende groot is voor de verschillende afvoerkanalen. Dan worden enkel de defecte toestellen en de toestellen van de eigenaars die dat wensen, vervangen. Zij investeren in een nieuwe condensatieketel en de aanpassing van de schoorsteen. Zij die hun B1-ketel behouden moeten dan ook akkoord gaan met de investering in de aanpassing van de schouw.

De minst dure en minst ingrijpende, maar wel de minst aanbevolen oplossing, is de defecte B1-ketel die aangesloten is op een collectieve schoorsteen te vervangen door een nieuwe B11BS ketel. Zonder een aanpassing van de schouw brengt dit wel een aantal veiligheidsrisico’s met zich mee die nauwgezet gecontroleerd moeten worden. Het is een aanvaardbaar systeem, maar het is zeker niet energie-efficiënt (bron: energiesparen.be).

Conclusie: oude verwarmingsinstallatie in appartementsgebouw

De wetgeving op het gebied van energiezuinig verwarmen wordt steeds strenger. Ondanks een paar uitzonderingsregels betekent dit ook voor appartementen dat oude cv-ketels op termijn vervangen zullen moeten worden. Dit is niet zo’n eenvoudige klus omdat niet alleen de verwarmingsinstallatie, maar ook de schouw aangepast of vervangen moet worden. En omdat alle mede-eigenaren hiermee akkoord moeten gaan.

Van het moment dat de oude cv-ketel kapot is, of zodra een mede-eigenaar interesse toont in een energiezuinige cv-ketel, kan je je als syndicus proactief opstellen door professioneel advies in te winnen over de duurzame verwarmingsopties in het appartement. H&S Service helpt je graag om de meest rendabele oplossing te vinden.

Uitgebreide informatie vind je nog op de website van de Vlaamse overheid ‘Energie sparen’.