Onderhoud verwarming: alles wat je moet weten

Onderhoud verwarming, waarom is dit zo belangrijk?

De zomer loopt zo stilaan op zijn einde. Als je verwarmt op mazout of gas is het tijd om werk te maken van het onderhoud van je verwarming. Daar zijn verschillende goede redenen voor. In de eerste plaats is het een wettelijke verplichting: in Vlaanderen moet je mazoutketel jaarlijks en je gasketel tweejaarlijks onderhouden worden door een erkend technicus. Maar ook veiligheid en economie zijn goede redenen om tijdig de onderhoudstechnicus te bellen. We zetten alles even op een rijtje.

Bespaar geld

Je laat het onderhoud van je verwarming dus best in de zomermaanden uitvoeren. Ten eerste hebben de onderhoudstechnici het nog niet zo druk en staat je ketel nog op non actief. Vermits een goed onderhouden ketel minder verbruikt, bespaar je ook geld vanaf het eerste moment dat het frisser wordt. Een verstopping van de ketel of de schoorsteen, een verstoorde toevoer van brandstof of een verkeerde afstelling verminderen het rendement van je installatie. Elke millimeter roet in je mazoutketel vermindert bijvoorbeeld het rendement met enkele procenten.

Veiligheid

Maar er zijn nog redenen om het onderhoud van je verwarming niet uit te stellen. Een onderhoudsbeurt verlengt namelijk de levensduur van je verwarmingsketel en verlaagt de kans op panne tijdens het stookseizoen. Je wil het niet meemaken dat je ketel stuk gaat in het midden van de winter omdat er geen onderhoud gebeurd is. Een regelmatig onderhouden ketel zal ook minder snel schadelijke gassen produceren en laten ontsnappen, dat verhoogt dus je veiligheid.

De onderhoudsverplichtingen voor een cv-ketel

De onderhoudsverplichtingen voor een centraal stooktoestel zijn afhankelijk van:

 • het soort brandstof
 • het vermogen van jouw centraal stooktoestel. Het vermogen in kilowatt (kW) staat op het kenplaatje van de cv-ketel. Dat is meestal een zilverkleurig plaatje dat op de buitenkant van de ketel bevestigd werd. Je moet altijd naar het maximumvermogen kijken.

Voor centrale stooktoestellen op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

 • Verplicht jaarlijks onderhoud.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende ‘technicus vloeibare brandstof’. Op de website van het Departement Omgeving kan je de overzichtslijst van de erkende ‘technici vloeibare brandstof’ opzoeken en downloaden.
 • Je krijgt een reinigingsattest en een verbrandingsattest. Daarop moeten de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de technicus die het onderhoud heeft uitgevoerd. Op de website van het Departement Omgeving vind je aan welke verbrandingswaarden jouw centraal stooktoestel moet voldoen.
 • Als huurder bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.

Voor centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW), geldt het volgende.

 • Verplicht 2-jaarlijks onderhoud.
 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende ‘technicus gasvormige brandstof’.
 • Ook hier krijg je een reinigingsattest en een verbrandingsattest waarop de naam, het erkenningsnummer en de handtekening van de technicus moeten staan.
  Op de website van het Departement Omgeving vind je aan welke verbrandingswaarden uw centraal stooktoestel moet voldoen. Sinds 2018 wordt er bij gasketels geen onderscheid meer gemaakt op basis van het bouwjaar.
 • Als huurder bezorg je een kopie van het reinigings- en verbrandingsattest aan de eigenaar.
 • Bewaar minstens de laatste 2 attesten.

Voor centrale stooktoestellen met een vermogen van minder dan 20 kilowatt (kW) is onderhoud niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden.

Wat houdt een onderhoud van een verwarming in?

Voor een installatie op aardgas:

 • het reinigen van de ketel (brander, vlamkast, rookkast en afvoer kanaal);
 • het afstellen van de brander;
 • de controle van het waterpeil;
 • het invullen van het wettelijke reinigings- en verbrandingsattest;
 • het bijvoegen van de meetstaat.

Voor een installatie op stookolie:

 • het reinigen van de ketel (brander, vlamkast, rookkast en afvoer kanaal);
 • het afstellen van de brander;
 • vervangen van de sproeier indien nodig;
 • de controle van het waterpeil;
 • het volledig invullen van het reinigings- en verbrandingsattest;
 • het bijvoegen van de meetstaat.

Moet ik als huurder dat onderhoud laten doen?

Jawel. De huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de ketel en betaalt er ook voor. Wanneer hij/zij dat niet doet en de ketel valt in panne omwille van het slecht onderhoud, kunnen de reparatiekosten op hem/haar verhaald worden. Hij/zij moet ook een kopie van het attest van onderhoud – dat de technicus je moet overhandigen – aan de verhuurder bezorgen indien hij daarom vraagt. Houd dit attest ook goed bij, want het is een belangrijk document voor de verzekering in geval van brand. Indien je zo’n attest niet kan voorleggen of opvragen, kan de verzekering zich terugtrekken.

Let op: Schoorsteenreiniging verplicht

Er is een belangrijke wijziging in de wetgeving rond het onderhoud van CV-installaties aangesloten op een schoorsteen (Type B aansluiting = atmosferische toestellen). Het reinigen van je schoorsteen is een verplicht onderdeel geworden van het 2-jaarlijkse onderhoud van jouw centrale verwarmingsinstallatie.

Dit wil zeggen dat je vanaf heden eerst de schoorsteen of het rookgasafvoerkanaal moet laten schoonvegen door een erkende schoorsteenveger. Pas als je het reinigingsattest van het schoorsteenvegen hebt ontvangen en kan voorleggen, kan het onderhoud van je cv-toestel plaatsvinden.

Conclusie: verwarming onderhouden is belangrijk voor veiligheid en besparing

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een wettelijke verplichting in Vlaanderen, zowel voor particulieren als bedrijven. Het onderhoud op een gas- of stookolieketel moet uitgevoerd worden door een erkende technicus. De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden. Niet enkel voor je eigen veiligheid is het dus belangrijk om je cv-ketel te onderhouden, ook voor je portemonnee is het beter omdat je ketel dan optimaal rendeert.

Voor meer informatie over het onderhouden van je ketel kan je H&S Service contacteren op 011 49 13 39.